AHİKA Projelerimiz

 

Kırıkkaleliler Eğitim Kültür, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Spor ve Sanat alanında Projeleri

 

  • Projenin Konusu:

 

  1. 15 Temmuz sonrası bayraklaşan milli ruhu, vatan ve millet sevgisini anlatan tiyatro oyunu sergilenmesi.

 

  1. b) Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan spor faaliyetlerine yönlendirmek.

 

2-  Projenin Amacı:

  1. a) Kırıkkale ilçe ve kasabalarına mobil vasıta ile tiyatroyu taşımak ve sanatın öğretici ve benimsetici yönünü ön plana çıkararak toplumun yararına kullanabilmek.
  2. b) Başarılı sporcu olabilecek gençlerimizi tespit etmek, ilimiz ve ülkemiz spor yaşamına kazandırmak amacıyla alan taraması çalışmaları yapmak.

 

3- Projenin Uygulanma Şekli:

  1. a) Mobil bir vasıta (tır ) ile tiyatro sahnelenmesi.
  2. b) Aynı mobil araç ile ilçe, köy ve kasabalarda ki orta ve liseler deki yetenekli öğrencilerinin tespiti.

4- Projenin Yenilikçi yâda Özgün Yönü:

  1. a) Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından amatör bir ruh ve mobil bir araç ile uygulanması ( vakıf – üniversite işbirliği) .
  2. b) Mobil bir vasıta ile yerinden yönetim ve yerinden halka hizmet anlamında bir uygulamayı halkın ayağına götürülmesi ayrıca tam bir alan taraması yapılması.

5- Projenin uygulanma yeri: Kırıkkale ilçe kasaba ve köyleri

6- İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

 

  1. a) Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü, İlgili Federasyon Temsilcileri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü.

 

7- Projenin süresi: 1-3 ay veya daha uzun süre.  

Ahmet GÖKER

Kırıkkaleliler Eğitim, Kültür,

Sağlık, Sosyal Yardım Vakfı

Dış İlişkiler Ve AB Proje Başkanı