Markalaşma Stratejisi ve 2023 Vizyonu

Kırıkkale’nin Markalaşma Stratejisi Ve 2023 Vizyonu

Amaç:
Kırıkkale’mizin temel değerlerini koruyarak geleceğe taşımak, yaşam kalitesini yükselterek örnek gösterilebilecek bir hale getirmek, insanlarımızın gurur duyacakları bir şehir olarak gelecek kuşaklara aktarmak.

Marka şehir:
Marka şehir; doğal güzellikleri, şehrin tarihi eserleri, kuruyemişi, meyvesi, tatlısı veya bunların toplamı değildir. Marka bir fikirler bütünüdür.

Şehrin Marka Olması demek:
Şehre karşı farkındalık oluşturulması, şehirde yaşamayı sağlayacak cazibe merkezi oluşturmayı, diğer şehirlerden farklılaşarak, şehirle ilgili olumlu çağrışımlar yaratma sürecidir.

Peki, nasıl yapılacak (Süreç):
Kırıkkaleliler Vakfı olarak, alanlarında uzman kişilerce şehrimizin hangi alanlarda önemli ve özel olduğunun tespiti ve bu özelliklerinin korunması geliştirilmesi için nasıl stratejiler geliştirmesi gerektiği konusunda çalıştay yapmak.
Öncelikle Vâkıfımızın Koordinatörlüğünde bir çalıştayın yapılabilmesi için, marka bir şehir yaratma konusundaki aşamaları yürütecek ekibin oluşturulması gerekmektedir.

Çalıştay Çalışma Grubunda:
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Belediyesi
Kırıkkale Üniversitesi
Ticaret ve Sanayi Odası
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Mimarlar ve Mühendisliler Odası
Diğer Meslek kuruluşları
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi

Ahiler Kalkınma Ajansı
Yerel Basın Kuruluşları ve Ulusal Basın Kuruluşları Temsilcileri
Diğer STK lar
Alanında Başarılı İş Adamları
Bu işe destek veren şehrin yönteminde söz sahibi olan tüm tarafların temsilcileri yer almalı ve mümkün olduğunca katılım geniş tutulmalı.
Kırıkkaleliler Vakfı Moderatörlüğün de “Kırıkkale’nin Markalaşma Stratejisi ve 2023 Vizyonu” çalıştayı gerçekleştirilecek.

Çalıştaya birinci 1. gün ve 2. Gün ve 3. gün

Kırıkkale’mizin alanında uzman kişilerden oluşan masalar kurulacak:

Ulaşım Stratejisi Masası
Tarım Stratejisi Masası
Hayvancılık Stratejisi Masası
Sanat Stratejisi Masası
Turizm Stratejisi Masası
Spor Stratejileri Masası
Teknoloji ve Bilim Stratejisi Masası
Ticaret Stratejisi Masası

Bu masalarda Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile tüm tarafların temsilcileri bir araya gelerek sorunların ve sıkıntıların tespiti yapılacak.
Kırıkkale’mizin güçlü yanları, zayıf yanları; fırsatları ve tehditleri ortaya konularak raporlanacak.

Çalıştayda 4. Gün

Sonuç

-Şehri anlama (nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzun tespit dilmesi).
-Doğal stratejik avantajlarımızın değerlendirilmesi yapılacak.
-Sahip olduğumuz kaynakların nasıl daha etkin kullanılması gerektiği tespit edilecek.
-Şehrimizin temel değerlerini, yerel özelliklerini kaybetmeden koruyarak geleceğe
taşımak ve ülkemizin hızlı gelişim sürecine ayak uydurup, büyüme ve kalkınmaya
katkı sunmaktır.
-Bu doğrultuda, Kırıkkale’nin Markalaşma Stratejisi ve 2023 yılı hedefleri belirlenecek.
tasarlama kısmına geçilecek, zayıf yanları ve tehditleri ortadan nasıl kaldırılmalı konu başlığında rapor hazırlanarak, kurumsal bir kapasite haline getirilecektir.

Çalıştay sonucunda çıkan stratejik planının basılı bir dokümanı olarak kalmayıp Kırıkkale için faydaya dönüşecek bir araç olması için Kırıkkale’nin Markalaşma Stratejisi Ve 2023 Kurulu oluşturulacak. Bu kurul üyeleri çalıştayda belirlenecektir. Kurul çalışmaları ve ortak akılla hareket etmeye imkân tanıyacak bu organizasyon Kırıkkale’mizin markalaşma ve 2023 hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

Saygılarımla

Ahmet GÖKER
Kırıkkaleliler Eğitim, Kültür,
Sağlık, Sosyal Yardım Vakfı
AB Projeler ve Dış İlişkiler Başkanı