AB Projelerimiz

Projenin Adı Kırıkkaleliler Güçleniyor
Uygulama Yeri Kırıkkale
Süresi 12 ay
Bütçesi 65.000 EUR
Hibe tutarı 58.500 EUR (%90)
Proje Hedefleri Kırıkkaleliler Vakfının kapasitesinin güçlendirilmesi ve Kırıkkale kültürünün tanıtılması
Faaliyetler  

1. Kırıkkaleliler Vakfının idari, savunuculuk ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesi

1.1. Vakfın kurumsal kapasitesinin oluşturulmasına yönelik olarak görev, yetki ve sorumluluklarının ve iş tanımlarının belirlenmesi

1.2. ISO 9001 belgesinin alımı için hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilmesi (kalite hedef ve politikalarının belirlenmesi, iş akış süreçlerinin tanımlanması)

1.3. Vakıf için arşiv dokümantasyon sisteminin geliştirilmesi (kurulması planlanan kütüphane için de kullanılmak üzere)

1.4. Vakıf için muhasebe ve insan kaynakları yazılımının satın alımı ve kurulması

1.5. Organik ürün kullanıcıları için festival düzenlenmesi ve bunun gelenekselleştirilmesi (vakfa finansal kaynak yaratma ve finansal sürdürülebilirlik faaliyeti)

1.6. Modern iletişim araçlarının (Skype, vb.) Vakıf üyeleri arasında kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması

 

2. Milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve çağdaş araçlardan yararlanarak Kırıkkale kültürünün yurt içinde ve dışında tanıtılması

2.1. Kırıkkale’nin yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası arenada nasıl tanıtılabileceğine ilişkin kamu ve özel sektör katılımcılarının buluşacağı strateji toplantıları düzenlenmesi

2.2. Yerel ürünlerin (başta Delice üzümü olmak üzere) tanıtımı için yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım

2.3. Yerel ürünlerden “katma değeri yüksek” ürün elde edilmesine yönelik çalıştay düzenlenmesi (kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversitelerin katılımıyla)